ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΚΑ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Η ΑΦΟΙ ΣΙΑΚΑΝΔΑΡΗ ΕΠΕ, ως μέλος της κοινωνίας και με στόχο να λειτουργεί σε αρμονία με αυτή και το περιβάλλον, προωθεί τις αρχές της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης (Ε.Κ.Ε.). Ως μια σύγχρονη και συνεχώς αναπτυσσόμενη εταιρεία αναπτύσσουμε δράσεις που προωθούν τόσο την Εσωτερική Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη όσο και την Εξωτερική Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη.

Στα πλαίσια της Εσωτερικής Ε.Κ.Ε. η εταιρεία:

  • αναλαμβάνει τη δια βίου μάθηση-εκπαίδευση των εργαζομένων της
  • προωθεί την ποικιλομορφία του εργατικού δυναμικού
  • εξασφαλίζει την Υγεία και την Ασφάλεια δημιουργώντας ένα υποδειγματικό εργασιακό περιβάλλον

Στα πλαίσια της Εξωτερικής Ε.Κ.Ε. η εταιρία διοργανώνει:

  • ενημερωτικές δράσεις σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς
  • ενημερωτικές ημερίδες σε συνεργασία με σχολεία όμορων δήμων και όχι μόνο
  • επισκέψεις εκπαιδευτικών ιδρυμάτων στις εγκαταστάσεις της

με σκοπό την ευαισθητοποίηση των πολιτών και κυρίως της νέας γενιάς των συμπολιτών μας για τα περιβαλλοντικά θέματα.