ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΚΑ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΔΟΜΗΣΙΜΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Η εταιρία μας αναλαμβάνει τις ακόλουθες ολοκληρωμένες υπηρεσίες διαχείρισης μη επικίνδυνων βιοαποδομήσιμων στερεών αποβλήτων:

  • Παραλαβή και επεξεργασία βιοαποβλήτων για την παραγωγή δευτερογενών πρώτων υλών
  • Συλλογή και επεξεργασία ξυλοπαλετών για παραγωγή δευτερογενών υλικών
  • Παραγωγή δευτερογενών καυσίμων και πρώτων υλών
  • Υπηρεσίες θρυμματισμού και διαχείρισης κλαδιών, αποβλήτων κήπων και πάρκων και ογκωδών αντικειμένων
  • Υπηρεσίες μείωσης όγκου αποβλήτων
  • Διαχείριση βιοαποδομήσιμων υλικών και πράσινων αποβλήτων για την παραγωγή εδαφοβελτιωτικών προϊόντων, συστατικών φυτοχωμάτων και compost